- Norske fugler -
Bilder av arter som finnes i naturen rundt meg her i Namdalen.

De aller fleste av bildene er også tatt i mitt nærområde.