- Norske dyr -
Bilder av dyr som finnes i mitt nærområde i Namdalen.

De fleste av dyrebildene er da også tatt i naturen rundt meg her jeg bor.