Gluttsniper ved skogstjernet
Kamera: Nikon D-200
Optikk: 300 mm
©